Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố tổng kết hoạt động năm 2018

  • Posted on:  Thứ ba, 18 Tháng 12 2018 15:18
  • Written by 

Sáng 18/12, Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3, Tổng kết hoạt động năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp công tác năm 2019. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành dự và chỉ đạo Hội nghị.

Theo báo cáo của UBND các quận, huyện, ước hết tháng 12/2018 trên địa bàn thành phố có 342 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân đang hoạt động, trong đó có 87 hợp tác xã thành lập mới và có 229 hợp tác xã nằm trong diện phải chuyển đổi, tổ chức lại hoạt động theo Luật Hợp tác xã 2012; ước tính đến ngày 31/12/2018 có 210 hợp tác xã đã chuyển đổi, tổ chức lại trên tổng số 229 hợp tác xã, liên minh hợp tác xã phải chuyển đổi, tổ chức lại, đạt 91,7%. Hoạt động của các hợp tác xã sau khi chuyển đổi đã dần ổn định, các hợp tác xã thực hiện củng cố, kiện toàn bộ máy tinh gọn hơn, trình độ của cán bộ hợp tác xã được nâng lên rõ rệt, nhiều hợp tác xã đã xây dựng phương án sản xuất kinh doanh có tính khả thi, tích cực, chủ động tìm kiếm thị trường, xây dựng mô hình hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị sản phẩm; thực hiện có hiệu quả các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống thành viên góp phần tích cực thực hiện các chương trình xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ 2018 của Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố cùng các đơn vị thành viên, đồng thời chia sẻ những khó khăn mà các đơn vị gặp phải trong quá trình phát triển kinh tế. Phó Chủ tịch đề nghị các đơn vị tiếp tục chuyển đổi mô hình hoạt động theo Luật Hợp tác xã 2012; thành phố sẽ yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành rà soát, đề xuất quy chế hoạt động của các Quỹ tín dụng nhân dân giúp các doanh nghiệp thuận lợi tiếp cận nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. Phó Chủ tịch mong muốn các đơn vị là thành viên Ban Chấp hành Liên minh hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố, đại diện cho nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau, với kinh nghiệm thực tế, đóng góp ý kiến bổ sung nhiệm vụ, giải pháp… cùng hành động để hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2019.

Read 83 times Last modified on Thứ ba, 18 Tháng 12 2018 15:18

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

  • Golden Link
  • Idemitsu
  • MOL
  • MVG